Käyttöönotto yläkoulussa ja lukiossa
Käyttöönotto alakoulussa
Lukiolainen, näin hankit oppimateriaalin ja liityt kurssille
Arvioinnin yhteenvetonäkymä
Kurssin sisältö ja rakenne
Alleviivaustyökalu ja muistio
Harjoitusten antaminen ja kohdistaminen
Sähköisen kokeen laatiminen
Näin luot harjoituksia
Keskustelualueen käyttäminen
Vertaispalaute
Vertaisarviointi
Näin tarkistat vastauksia
ReadSpeaker ohje