Käyttöönotto yläkoulussa ja lukiossa
Käyttöönotto alakoulussa
Kurssin sisältö ja rakenne
Alleviivaustyökalu ja muistio
Harjoitusten antaminen ja kohdistaminen
Sähköisen kokeen laatiminen
Näin luot harjoituksia
Keskustelualueen käyttäminen
Vertaistarkistus
Vertaisarviointi
Näin tarkistat vastauksia
ReadSpeaker ohje