Käyttöönotto yläkoulussa ja lukiossa
Käyttöönotto alakoulussa
Kurssin sisältö ja rakenne
Alleviivaustyökalu ja muistio
Harjoitusten antaminen ja kohdistaminen
Sähköisen kokeen laatiminen
Näin luot harjoituksia
Keskustelualueen käyttäminen
Vertaistarkistus
Vertaisarviointi
Näin tarkistat vastauksia