Tabletkoulu Oy:n Asiakasrekisteri ja rekisteriseloste

20.7.2014


1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Tabletkoulu Oy
Y-tunnus: 2530665-5
Postiosoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Oskari Lehtonen
Postiosoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Sähköposti: oskari.lehtonen@tabletkoulu.fi

3. Rekisterin nimi
Tabletkoulun Asiakas- ja käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä mm. seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten oppilaitos, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.