YH4 Kansalaisen lakitieto (LOPS 2016)

13 € / oppilas Timo Ahonen, Tiina Kärkkäinen, Liisa Mikkola ja Niina Väntänen

Kuvitus: Anu Törmä

YH4 Kansalaisen lakitieto ohjaa opiskelijaa tutustumaan suomalaiseen oikeusjärjestykseen ja oikeuden käytön perusasioihin. Kurssilla opiskelija oppii hyödyllisiä taitoja tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseksi. Materiaali ohjaa käyttämään oikeudellisen tiedon lähteitä suoraan verkossa. Tehtävissä harjoitellaan mm. käsitteiden hallintaa, oikeudellisten periaatteiden selittämistä ja oikeustapaustehtävien ratkaisemista. Tehtävissä on runsaasti itsekorjautuvia harjoituksia, jolloin opiskelija saa välittömästi palautteen osaamisestaan.