TE1 Terveyden perusteet (LOPS 2016)

13 € / oppilas Elina Ilveskoski, Ranja Koski ja Minna Nummenmaa

Tabletkoulun TE1-oppimateriaali on uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta rakennettu opiskelijoita aktivoiva kurssi. Opiskelija pääsee edistämään terveysosaamistaan monipuolisen materiaalin (tekstit, kuvat, videot) ja sekä vuorovaikutukseen että itsenäiseen työskentelyyn ohjaavien harjoitusten avulla. Terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan laaja-alaisesti eri näkökulmista. Materiaali tarjoaa tietoa terveyskulttuurin ajankohtaisista kysymyksistä ja kannustaa opiskelijaa puntaroimaan terveyden ja sairauden arvoja. Materiaaliin sisältyvässä opettajan oppaassa on ideoita materiaalin käyttämiseen sekä vinkkejä erilaisista opetusmenetelmistä.