SH2 Fortsatta studier och arbetsliv (GLP 2016)

18 € / oppilas Johanna Ahonen, Antonia Lindqvist, Jussi Lounassalo, Kukka Tast ja Tony Valtonen

Svenska kulturfonden har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Kursen SH2 är en fördjupning på kursen SH1. Kursens centrala teman är fortsatta studier samt arbetslivsfärdigheter. Kursens mål är att den studerande fortsätter utveckla sin självkännedom och kan göra upp långsiktiga planer för sin framtid. Under kursen fördjupar man sig i olika alternativ för fortsatta studier och bekantar sig med arbetslivet och dess krav. Under kursen uppdateras också den egna planen för studentexamen samt planen för fortsatta studier med tanke på framtidsplanerna.