SH1 Jag som studerande (GLP 2016)

18 € / oppilas Johanna Ahonen, Antonia Lindqvist, Jussi Lounassalo, Kukka Tast ja Tony Valtonen

Svenska kulturfonden har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Under kursen SH1 bekantar du dig mångsidigt med teman förknippade med gymnasiestudierna och speciellt med det som är relevant vid inledningen av studierna. Målet med kursen är att stöda gymnasiestuderanden i att stärka sin självkännedom, utveckla sina livshanteringsfärdigheter och göra upp planer för framtiden. Fokus ligger på att stärka och utvärdera det egna lärandet, sätta upp mål, göra långsiktiga planer och ta ansvar för det egna lärandet. Under kursen behandlas teman som är aktuella under olika skeden av gymnasiestudierna. Till kursen hör också att man bekantar sig med arbetslivet och fortsatta studier.