Ruotsi 3 Ut i världen

8.5 € / oppilas alv (0%) Leila Malmefjäll, Clara Nordman ja Anu Takalo

Materiaalissa on 10 jaksoa. Jokaiseen jaksoon sisältyy virittäytymiskappale, jossa luvun aihetta lähestytään monesta eri näkökulmasta, dialogikappale, jossa keskitytään erityisesti puhekieleen, tekstikappale, jossa pääpaino on luetun ymmärtämisessä, sanaston keruussa ja sen harjoittelussa sekä kielitietokappale, jossa keskitytään yhteen kielitiedon asiaan perusteellisemmin.

Dialogeissa ja tekstiblogeissa seurataan ruotsalaisen Idunin maailmaa, menoa ja ajatuksia. Idun on muun muassa kiinnostunut yhteiskunnallisista asioita ja valokuvauksesta. Hän miettii tulevaisuutensa suuntaa, mitä opiskelisi ja kuinka asuisi. Hän vierailee suomalaisen Ainon luona, joka on oppinut ruotsia koulussa. Pohjoismaisuus on vahvasti läsnä materiaalien kaikissa jaksoissa. Materiaalissa myös kerrataan aika ajoin edellisten oppimateriaalien kielen ilmiöitä. Materiaalin lopusta löytyy edellisten materiaalien sanastoja ja minikielioppi, joita oppilas voi helposti hyödyntää tarvittaessa.

Aihepiirit:

 • Pohjoismaiden erityispiirteitä
 • Mielipiteen ilmaisu ja sananvapaus
 • Terveet elämäntavat
 • Opiskelu ja ammatti
 • Asumisen eri muodot
 • Tulevaisuuden suunnitelmat, toiveet ja pelot
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • Ulkonäköpaineet ja mielenterveys
 • Pohjoismaista kaunokirjallisuutta ja elokuvataidetta

Kielitieto:

 • Päivämäärät ja vuosiluvut
 • Adjektiivien vertailu
 • Tavan, paikan ja ajan adverbejä
 • Relatiiviset sivulauseet
 • Epäsuorat kysymykset
 • Futuuri (kommer att -rakenne)
 • S-passiivi
 • I ja II konditionaali
 • Puhekielen "kielioppia"
 • Edellisten kurssien kielitietouden kertausta

Tabletkoulun B1-ruotsin oppimateriaalikokonaisuus perusopetukseen:
Uuden OPS:n myötä B1-ruotsin opetus alkoi 6. luokalla syksyllä 2016. Tabletkoulun sarja uudistui vastaamaan uuden OPS:n periaatteita seuraavasti:

Ruotsi 7 ⇒ Ruotsi 1, käyttöön 6. luokalla
Ruotsi 8 ⇒ Ruotsi 2 (7. - 8. lk)
Ruotsi 9 ⇒ Ruotsi 3 (8. - 9. lk)

Ruotsi 2 ja 3 sopivat joustavasti käytettäviksi vuosiluokilla 7–9 sen mukaan, kuinka monta vuosiviikkotuntia kussakin kunnassa/koulussa vuosiluokille on asetettu.