Ruotsi 2 Med kompisar

8.5 € / oppilas alv (0%) Niina Elf, Annika Ruohonen ja Anu Takalo

Tässä peruskoulun toisessa ruotsin opintokokonaisuudessa harjoitellaan sanastoa, joka liittyy arjen tilanteisiin, juhlien järjestämiseen ja matkustamiseen. Monipuolisten aktivoivien harjoitusten avulla opiskelija harjaantuu ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, olemaan aktiivinen sekä toimimaan ryhmässä. Kokonaisuutta on tarkoitus käyttää joustavasti vuosiluokilla 7-8.

Aihepiirit:

 • arki
 • koulu
 • juhlat
 • matkustaminen

Kielen rakenteet:

 • imperfekti
 • pronomineja
 • imperatiivi
 • perfekti
 • pluskvamperfekti
 • man-rakenne
 • prepositioita

Uuteen aiheeseen johdatellaan sanaston syötöllä ja uusien rakenteiden esittelyllä. Sen jälkeen tulkitaan ja opetellaan blogiteksti, jossa kyseenomaista sanastoa ja rakenteita käytetään. Lopuksi oppilas tuottaa itse vastaavaa tekstiä käyttäen uutta sanastoa ja rakenteita.  

Tabletkoulun B1-ruotsin oppimateriaalikokonaisuus:

Uuden OPS:n myötä B1-ruotsin opetus alkoi 6. luokalla syksyllä 2016. Tabletkoulun ruotsin sarja on uudistunut vastaamaan uuden OPS:n periaatteita seuraavasti:

Ruotsi 7 -> Ruotsi 1 (kuudennen luokan opetukseen)valmis

Ruotsi 8 -> Ruotsi 2 (luokat 7-8) valmis

Ruotsi 9 -> Ruotsi 3 (luokat 8-9) valmis 05/17

Ruotsi 2 ja 3 materiaaleja on tarkoitus käyttää joustavasti yli luokka-asteiden 7-9 oman koulun tuntijakoon parhaiten soveltuvalla tavalla.