RE4 Religion i det finska samhället (GLP 2016)

13 € / oppilas Hanna Fagerudd, Liisa Franssila-Ylinen, Virpi Loikkanen ja Anu-Elina Väkeväinen

 Finland är ett multireligiöst och -kulturellt land. Tabletkoulus RE4- material hjälper studeranden att se religionens, de religiösa samfundens samt icke-religiositetens roll såväl inom kulturen som inom samhällets olika delar. Dessa frågor berör människors vardag, relationer och olika livsskeden. För att förstå det finska samhället och vad det innebär att vara finländsk måste man förstå religionens och samhällets samverkan under olika tider och kunna föra en diskussion om religionens ställning idag.

Läromedlet fördjupar studerandes kulturella förståelse, religiösa litteraciteten och ger hen färdigheter att diskutera åskådingsfrågor med respekt för olika åsikter. Att känna till de religiösa värderingarna och traditionerna utvecklar de verktyg som behövs för att bygga upp den egna identiteten, för att samverka med andra människor och att fungera i arbetslivet. Att förstå olika åskådningar stärker den studerandes förmåga att främja religionsfirhet och jämställdhet i samhället.

Läromedelsförfattarna har fokuserat på aktuella frågor, autentiska källor av de religiösa samfunden samt att skapa mångsidiga individuella och gruppövningar. Med hjälp av Tabletkoulus egenskaper är kursens planering, uppgöfljning och utvärdering enkelt både för lärare och studerande.