Ranska 9 Aux quatre coins du monde

8.5 € / oppilas alv (0%) Johanna Helke, Toni Mäkipää, Xavier Richerd ja Heli Tuovinen

Ranska 9 – Aux quatre coins du monde on yläkoulun A-ranskan 9. luokan opintokokonaisuus. Punaisena lankana tulevat olemaan ranskankieliset alueet ympäri maailman. Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisiin tekstityyppeihin. Kielen rakenteiden pääpaino on menneiden aikamuoton kertaamisessa ja uusien verbimuotojen (futuuri, konditionaali) oppimisessa. Lisäksi vahvistetaan pronominien hallintaa. Keskeiset rakenteet käsitellään edelleen omissa luvuissaan, mutta pienempiä rakennesisältöjä on sisällytetty kaikkiin lukuihin. Keskustelutilanteita harjoitellaan useissa luvuissa (mm. mielipiteen ilmaisu, erilaisten käytännön tilanteiden vahvistamista). 

Aihepiirit teemoittain:

  1. teema: Frankofonia: katsauksia eri puolille ranskankielistä maailmaa; matkustaminen, elokuvat.
  2. teema: Nuori maailmassa: sosiaalinen media, harrastukset; juhliminen; t-sarjat; kielellinen variaatio; afrikkalaisia ruokia; Ranskan kansallispäivä. 
  3. teema: Tulevaisuudesta puhuminen: ammatinvalinta, uudet ammatit; teknologia; kirjallisuus; jälkiruokien historiaa.
  4. teema: Ympäristö: luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos; valintojen tekeminen, vapaaehtoistyö. 
  5. teema: Ihmissuhteet ja erilaisuus: elämänkulku; tasa-arvo, monikulttuurisuus.