PS Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS 2016)

13 € / oppilas Minna Nummenmaa, Marja Oilinki ja Marjo Tavast

Kurssi tutustuttaa sosiaalipsykologian peruskäsitteistöön ja teorioihin. Innostavan lähtökohdan tarjoavat elämästä tutut ilmiöt kuten rakkaus, pahuus, hyvyys, rasismi, köyhyys ja rikkaus, joita tarkastellaan sosiaalipsykologian ja psykologian käsitteistön avulla. Opiskelija harjaantuu psykologisen ajattelun ja argumentaation taidoissa ja oppii kriittistä ajattelua sekä tutkimustiedon käyttöä.