PS Sosiaalipsykologisia ilmiöitä (LOPS 2016)

13 € / oppilas Minna Nummenmaa, Marja Oilinki, Marjo Tavast ja Anu-Elina Väkeväinen

Sosiaalipsykologisia ilmiöitä -oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisiin kurssitoteutuksiin. Valittavana on useita erilaisia teemakokonaisuuksia, joista voi rakentaa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun tai kulttuuri-, elämäntaito- tai mediapsykologiaan painottuvan kurssin. Lisäksi oppimateriaalissa tarkasteltu sosiaalipsykologian peruskäsitteistö antaa mahdollisuudet perinteiseen johdatukseen sosiaalipsykologian teemoihin. Ryhmädynamiikan ja vuorovaikutustaitojen lisäksi elämästä tutut ilmiöt kuten rakkaus, pahuus, hyvyys, rasismi, köyhyys ja rikkaus, ilmastonmuutos ja median vaikutus avataan psykologian ja sosiaalipsykologian näkökulmista. Vaikuttamisen keinojen syvällinen analyysi täydentää äidinkielessä opittua psykologian tiedoilla. Teemat inspiroivat myös oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien ideointiin. Opiskelija saa mahdollisuuksia harjaantua psykologisen ajattelun ja argumentaation taidoissa sekä eväitä oman identiteettinsä rakentamiseen.

Sisällysluettelo

 • 1. Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmistä yhteydessä toisiin
  • 1.1. Minuus muodostuu sosialisaatiossa
  • 1.2. Luokittelusta syntyy sosiaalisia identiteettejä
  • 1.3. Sosiaalinen havaitseminen on virhealtista
  • 1.4. Attribuutiovinoumat vääristävät tulkintoja
  • 1.5. Asenteet eivät aina näy käyttäytymisessä
  • 1.6. Sosiaalinen vaikutus voi olla huomaamatonta
  • 1.7. Status tuo valtaa vaikuttaa ja johtaa
  • 1.8. Ryhmien välisiä konflikteja voidaan vähentää
 • 2. Ryhmätyön tuloksellisuus riippuu monista tekijöistä
 • 3. Vuorovaikutusta voi oppia ja hallita
 • 4. TEEMA: Rakkaus ja attraktio
  • 4.1. Rakkaus on voimakas olotila
  • 4.2. Mikä vetää ihmisiä yhteen?
  • 4.3. Rakastumisesta pysyvään suhteeseen
 • 5. TEEMA: Aggressio
  • 5.1. Paha on osa ihmisen elämää
  • 5.2. Mistä väkivalta ja aggressio tulevat?
  • 5.3. Aggressioon liittyy monia tilannetekijöitä ja ryhmäilmiöitä
 • 6. TEEMA: Prososiaalisuus
  • 6.1. Mistä prososiaalisuus syntyy?
  • 6.2. Auttamiseen vaikuttavat yksilö- ja sosiaalipsykologiset tekijät
 • 7. TEEMA: Kulttuurinen moninaisuus
  • 7.1. Kulttuurit elävät ja muuttuvat
  • 7.2. Kulttuuri-identiteetti auttaa löytämään oman paikan
  • 7.3. Rasismi vahingoittaa yhteiskuntaa
 • 8. TEEMA: Köyhyys ja rikkaus
  • 8.1. Köyhyys lamauttaa
  • 8.2. Varakkuus voi tehdä röyhkeäksi
 • 9. TEEMA: Ilmastonmuutos
  • 9.1. Ilmastoahdistus saattaa lannistaa
  • 9.2. Ihmismielen on vaikea käsitellä ilmastonmuutosta
 • 10. TEEMA: Vaikuttaminen
  • 10.1. Ajattelu- ja tunneprosesseihin voi vaikuttaa
  • 10.2. Suostuttelu vetoaa psykologisiin tarpeisiin
  • 10.3. Mainonta pyrkii maksimoimaan vaikuttamisen
 • 11. TEEMA: Media
  • 11.1. Media muovaa identiteettiä ja maailmankuvaa
  • 11.2. Media käyttää valtaa
  • 11.3. Medialla on varjopuolia
 • 12. TEEMA: Sukupuoli
  • 12.1. Sukupuoli on sekä biologinen että sosiaalinen ilmiö
  • 12.2. Sosialisaatio vaikuttaa sukupuoliroolien ja sukupuoli-identiteetin kehitykseen
  • 12.3. Seksismi vahingoittaa yksilöitä ja yhteiskuntaa
 • 13. Tutki ja kokeile
 • 14. Sanasto