Oppilaanohjaus 7-9

12 € / oppilas alv (0%) Eeva Korhonen, Kimmo Pekkanen, Sara Peltola ja Emmiina Tuutti

Tervetuloa mukaan opon uuteen aikaan! Tämän oppimateriaalin avulla ohjattava kehittää itseään päätöksentekijänä ja oman oppimisensa ja tulevaisuutensa arkkitehtina. Lisäksi hän saa tietoja työelämästä, eri ammattialoista ja jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Oppimateriaalikokonaisuus kattaa 7.–9.-luokkien oppilaanohjauksen opintosisällöt ja -tavoitteet uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tabletkoulun yläkoulun opomateriaalin avulla oppilaat kehittävät itsetuntemustaan, oppimisvalmiuksiaan, työelämätaitojaan sekä päätöksenteko- ja tulevaisuudensuunnittelutaitojaan.