OP2 Jatko-opinnot ja työelämä (LOPS2016)

13 € / oppilas Johanna Ahonen, Jussi Lounassalo ja Kukka Tast

Kuvitus: Mitja Sirola

OP2-kurssilla jatketaan OP1-kurssin aihepiireihin syventymistä. Kurssin keskeisinä teemoina ovat jatko-opinnot sekä työelämätaidot. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kehittää edelleen itsetuntemustaan ja pystyy tekemään pitkän tähtäimen suunnitelmia oman tulevaisuutensa eteen. Kurssilla perehdytään jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä tutustutaan työelämään ja sen vaatimuksiin. Kurssin aikana päivitetään myös omat ylioppilaskirjoitussuunnitelmat sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmat.