MU2 Moniääninen Suomi (LOPS2016)

13 € / oppilas Sanna Pasanen, Markus Sidoroff ja Erkki Ylimäki

Tabletkoulun MU2-kurssilla hyödynnetään tablettien ja tietokoneiden sovelluksia mm. musiikin havainnollistamisessa, musiikin tuottamisessa, musiikkikulttuurin ja instrumenttien opiskelussa sekä kuuntelukasvatuksessa.

Kurssi on suunniteltu käänteisen oppimisen ideaa tukevaksi eli opiskelija voi tutustua tiettyyn oppimateriaaliosioon ennen kyseistä aihepiiriä käsittelevää musiikin tuntia. Näin itse musiikkitunnit voidaan käyttää tehokkaammin luovaan musiikilliseen toimintaan.