Matematiikka 5

8.5 € / oppilas alv (0%) Anu Kahri, Hanne Ritala, Kati Sormunen ja Vilma Kahri

Tabletkoulun Matematiikka 5 motivoi oppilasta laskemaan, päättelemään ja kehittämään loogista ajatteluaan. Oppimateriaalin tekstit ja kuvat ovat havainnollisia ja selkeitä. Monipuoliset harjoitukset ja esimerkit kytkevät opittavat asiat oppilaan arkeen. Oppimateriaalissa on myös pelillisiä elementtejä.

Oppimateriaali on jaoteltu jaksoihin ja jaksot lukuihin. Jakso alkaa johdannolla, jossa kartoitetaan ennakkotietoja ja virittäydytään aiheeseen. Jokaisessa luvussa on runsaasti harjoituksia. Harjoitukset on jaoteltu perusharjoituksiin, syventäviin ja soveltaviin harjoituksiin. Tietyt harjoitustyypit on merkitty innostavilla symboleilla: laske päässä (ääneen luettu), laske ja liiku, tee parin tai ryhmän kanssa, kokeile koodaamista, laske vihkoon ja tee kotona. Materiaalissa on myös yleisiä matemaattisia ongelmanratkaisuharjoituksia. Kukin jakso päättyy kertaus- ja itsearviointilukuun.

Eriyttäminen sekä alas- että ylöspäin läpäisee koko materiaalin. Opettajan oppaassa on tulostettavia monisteita alaspäin eriyttämiseen.

Oppimateriaali sisältää kattavan koetehtäväpankin.

Oppimateriaali täydentyy loppusyksystä kevätosalla. Alla on koko vuoden oppimateriaalin sisällysluettelo.

SYYSOSA

1. Tervetuloa matematiikan maailmaan!

1.1. Vinkit vihkotyöhön

1.2. Vinkit digivälineiden käyttöön

1.3. Laskutarinat

1.4. Ohjelmointi

 

2. Luvut ja laskutoimitukset

2.1. Päässälaskustrategioita

2.2. Kerrataan laskujärjestys

2.3. Lausekkeen muodostaminen

2.4. Mikä ihmeen yhtälö?

2.5. Suuret luvut

2.6. Suurien lukujen pyöristäminen

2.7. Lukumäärien arvioiminen ja vertailu

2.8. Kerrataan yhteen- ja vähennyslaskuja allekkain

2.9. Kerrataan kertolaskuja

2.10. Kerrataan kertolaskuja allekkain

2.11. Kerrataan jakolaskuja

2.12. Jakaminen lukuyksiköittäin ja allekkain

2.13. *Tähti-luku: luvut ja laskutoimitukset

2.14. Kertausta ja itsearviointia

 

3. Tietojenkäsittely

3.1. Tietojenkäsittely ja tilasto

3.2. Aikavälin esittäminen

3.3. Kaaviot ja niiden tekeminen tietokoneella

3.4. Viivakaavio ja koordinaatisto

3.5. Tilastollisia lukuja

3.6. Perusharjoittelua

3.7. *Tähti-luku: Tietojenkäsittely

3.8. Kertausta ja itsearviointia

 

4. Murtoluvut

4.1. Kerrataan murtolukuja

4.2. Murtoluvun muunnokset

4.3. Murto- ja sekalukujen vertailu

4.4. Murtolukujen laventaminen ja lukujen vertailu

4.5. Murtolukujen supistaminen

4.6. Murto- ja sekalukujen yhteen- ja vähennyslasku

4.7. Murtolukujen kertominen kokonaisluvulla

4.8. Murtolukujen jakaminen kokonaisluvulla

4.9. Osan ottaminen luvusta

4.10. Perusharjoittelua

4.11. *Tähti-luku: murtoluvut

4.12. Kertausta ja itsearviointia

 

KEVÄTOSA

5. Desimaaliluvut ja mittayksiköt

5.1. Pituuden yksiköt ja niiden muuntaminen

5.2. Desimaalilukujen sadasosat, tuhannesosat ja suuruusvertailu

5.3. Desimaalilukujen pyöristäminen

5.4. Desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua sekä massan yksiköt

5.5. Desimaalilukujen kertolaskua

5.6. Desimaalilukujen jakaminen ja tilavuuden yksiköt

5.7. Desimaalilukujen kertominen ja jakaminen kymmenellä ja sadalla

5.8. Perusharjoittelua

5.9. *Tähti-luku: desimaaliluvut

5.10. Kertausta ja itsearviointia

 

6. Prosentit

6.1. Prosentin, desimaaliluvun ja murtoluvun yhteys

6.2. Prosenttilukuja arjessa

6.3. Laskeminen prosenttiosan avulla

6.4. Perusharjoittelua

6.5. *Tähti-luku: Prosentit

6.6. Kertausta ja itsearviointia

 

7. Geometria ja mittaaminen

7.1. Pienennös ja suurennos

7.2. Pituuksien laskeminen mittakaavan avulla

7.3. Symmetria ja peilaaminen

7.4. Kuvion siirto ja kierto

7.5. Kulmien mittaaminen

7.6. Tutkitaan kolmioita

7.7. Kolmion kulmien mittaaminen ja summa

7.8. Pinta-alan laskeminen

7.9. Suunnikkaan pinta-ala

7.10. Kolmion pinta-alan laskeminen

7.11. Mittayksiköiden muunnoksia

7.12. Perusharjoittelua

7.13. *Tähti-luku: Geometria ja mittaaminen

7.14. Kertaus ja itsearviointi