MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2016)

14.5 € / oppilas Hanna Hellsten, Lauri Hellsten, Rami Luisto ja Kai Nurmi

Tällä kurssilla keskitytään lineaarisiin ja eksponentiaalisiin malleihin. Näistä malleista muodostetaan usein funktio, joten kurssin alussa kerrataan funktio-käsitteeseen liittyvät perusasiat.