MAB3 Geometria (LOPS 2016)

13 € / oppilas Hanna Hellsten, Lauri Hellsten ja Rami Luisto

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa.

Tabletkoulun MAB3-kurssi käsittelee taso- ja avaruusgeometriaa. Materiaali hyödyntää videoita, interaktiivisia sovelluksia ja interaktiivisia kuvia sekä tarjoaa linkkejä ulkopuolisille sivuistoille. Luvun alussa opiskelija pääsee tutkimaan käsiteltävää matemaattista lainalaisuutta havainnollisen GeoGebra-sovelluksen avulla. Kurssiin liittyvät kaavat ja lainalaisuudet pyritään perustelemaan opiskelijalle havainnollisella tavalla, jotta opiskelija kokisi oivaltamisen iloa eikä pitäisi teoriaa ainoastaan suurena määränä ulkoa opeteltavia kaavoja. Materiaali on laadittu siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden toteuttaa opetustaan myös flipped learning -periaatteen mukaisesti, tarjoten jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden edetä omaan tahtiinsa. Tätä tukevat monipuoliset harjoitukset, jotka kannustavat jokaista opiskelijaa löytämään omia vahvuuksiaan ja kokemaan onnistumisen elämyksiä. Useissa luvuissa on lisäksi mahdollisuus tarjota opiskelijoille kielentämistehtäviä, joissa opiskelijan pitää pystyä perustelemaan tehtävässä esitetty ratkaisuprosessi. Kurssi jakaantuu neljään kokonaisuuteen, jotka ovat

  • Peruskäsitteet ja yhdenmuotoisuus
  • Monikulmiot, Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometria
  • Ympyrä ja ympyrään liittyvät käsitteet
  • Avaruusgeometria.

Jokaisen osion lopuksi opiskelijalla on mahdollisuus reflektoida omaa osaamistaan tarjolla olevien Testaa osaamisesi -lukujen avulla.

Kannen kuva: TikTak Images:"Radiance" (Flickr)