MAA2 Polynomfunktioner och polynomekvationer (GLP 2016)

18 € / oppilas Leif Ekrem, Ali Grönqvist, Juho Oikarinen, Jessica Salminen-Saari, Heidi Saukkoriipi, Anders Svartström ja Janne Viertiö

MAA2-kursen Polynomfunktioner och ekvationer är den första kursen i fördjupad matematik. Kursens innehåll består av funktioner och ekvationer av olika grad. Man repeterar först ekvationer och olikheter av första grad, medan tyngdpunkten i kursen ligger på det samma av högre grad, andra gradens ekvationer och olikheter, samt polynomfunktioner av ännu högre grad som går att lösa utan division med hjälp av faktorisering. Det reflekteras över hur realistiska uppgifternas svar är.

En viktig faktor i kursinnehållet är att lära sig hur tekniska hjälpmedel kan användas för att undersöka polynomfunktioner. Uppgifterna i kursen är tydliga och verklighetsbaserade och skall ge den studerande en spännande helhet av polynomfunktioner.

 

Kursen är indelad i fyra delar:

I del 1 är målet att förstärka tidigare kunskaper i polynomräkning.

I del 2 ligger tyngdpunkten i andragradspolynom, hur lösa ekvationer och olikheter.

I del 3 introduceras polynom av högre grad, hur lösa ekvationer och olikheter.

I del 4 finns ett Abitti-övningsprov som repetition.

 

Kursens mål är att ge goda grunder för att genomföra studentexamen, för fortsatta studier och i användandet av tekniska hjälpmedel, samt hjälp i många vardagliga utmaningar. I denna kurs läggs speciellt en tyngdpunkt i hur man gör Abitti-prov. I varje del av kursen finns en Abitti-övning som är uppbyggd enligt den modell Abitti har. Även alla andra uppgifter i kursen kan göras med samma modell vilket är ett utmärkt sätt att öva sig i att svara i Abitti-omgivning.