MAA14 Kertauskurssi (LOPS 2016)

14.5 € / oppilas Juho Oikarinen, Juha-Pekka Pentikäinen, Jessica Salminen-Saari, Heidi Saukkoriipi ja Janne Viertiö

Kuvitus: Anu Törmä, Törmä-Ärrälä Oy

Kertauskurssilla kerrataan sekä pakollisten että syventävien valtakunnallisten kurssien sisällöt ja sähköisissä ylioppilaskokeissa hyödylliset laskin-, tilasto- ja piirto-ohjelmien komennot. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa kertaamaan sisällöt ja hyödyntämään sähköisessä ylioppilaskokeessa saatavilla olevia ohjelmia mahdollisimman tehokkaasti. Ohjelmien hyvä hallitseminen säästää kokelaan kallisarvoista aikaa ylioppilaskokeessa. Tällä kurssilla rajoitutaan kertaamaan vain opetussuunnitelman mukainen sisältö.

Kurssin opetusvideot ja tehtävien malliratkaisut antavat eväitä teknisten apuvälineiden erinomaiseen hyödyntämiseen ylioppilaskokeen B-osan tehtävien ratkaisemisessa. Teknisten apuvälineiden käyttämiseen on kannustettu erityisesti tehtävissä, jotka on merkitty (B)-symbolilla. Vastaavasti tehtävät, jotka toivotaan tehtäväksi ilman teknisiä apuvälineitä, on merkitty kurssissa (A)-symbolilla. Näiden tehtävien ratkaisemiseen on käytössä tehtäväkentässä ylioppilaskokeen kaavaeditori. Ratkaisukenttään on mahdollista liittää myös kuvia teknisistä apuvälineistä ylioppilaskirjoitusten tapaan. Tämä Tabletkoulun tehtävien kaavaeditori antaa opiskelijalle varmuutta vastauksen laatimiseen ylioppilaskoetilanteessa niin A-osaan kuin B-osaankin.

Kurssi koostuu neljästä jaksosta: Jakson 1 tavoitteena on kerrata matemaattisten ongelmien ratkaisemisen tärkeimmät työkalut kuten funktiot ja derivaatta. Jaksossa 2 mallinnetaan maailmaa muun muassa geometrian ja analyyttisen geometrian keinoin. Jaksossa 3 perehdytään erikoisempiin funktioihin, kuten juuri ja logaritmifunktioihin, ja kerrataan tilastot ja todennäköisyys. Jaksossa 4 kerrataan valtakunnallisten syventävien kurssien sisällöt.