Luvut ja laskutoimitukset

3 € / oppilas alv (0%) Esa Oila, Anne Salo, Minna Simonsson ja Mika Tiilikainen

Kuvitus: Mitja Sirola

Kurssilla kerrataan peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys. Vahvistetaan kokonaisluvuilla, murtoluvuilla ja desimaaliluvuilla laskemista sekä käydään läpi näihin liittyviä peruskäsitteitä. Harjoitellaan peruslaskutoimituksia käytännön esimerkkien ja tehtävien kautta ja pohditaan lukujen merkitystä arjessamme.