KU1 Kuvat ja kulttuurit (LOPS 2016)

13 € / oppilas Aki Pulkkanen

Kuvataiteen peruskurssi, jolla tutustutaan kuvataiteen perusteisiin ja syvennetään omaa kuvailmaisua. Kurssilla hyödynnetään internetin sekä tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kuvataiteen ymmärtämisessä ja luovassa toiminnassa.