Kemia 8

8.5 € / oppilas alv (0%) Tuula Havonen, Jenni Hiltunen, Saila Kalliokoski ja Petteri Mikkonen

Kuvitus: Mitja Sirola

Kemia 8 on uuden opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali, joka mahdollistaa oppilaslähtöisen opiskelun ja ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit. Oppimateriaali tarjoaa opettajalle erinomaiset työkalut havainnollistaa kemian ilmiöitä erilaisten tutkimustöiden, videoiden ja animaatioiden kautta. Oppilaat pääsevät säännöllisesti arvioimaan omaa oppimistaan ja harjoittelemaan tulevaisuudessa tarvittavia yhteistoimintataitoja.

Materiaalissa käsitellään seuraavia aiheita: jaksollinen järjestelmä, ioniyhdisteet ja suolat, happamuus ja emäksisyys, neutraloituminen sekä metallit. Lisäksi tutustutaan monialaisesti kemian mahdollisuuksiin ympäristöongelmien ratkaisemisessa.