KE1 Kemiaa kaikkialla (LOPS 2016)

14.5 € / oppilas Elina Rautapää

Kuvitus: Mitja Sirola

Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Oppimateriaalissa lähdetään liikkeelle arkielämän ilmiöistä ja ohjataan ymmärtämään kemian merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Materiaalissa hyödynnetään monipuolisesti ja oppijakeskeisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia.