Historia 8. luokka

8.5 € / oppilas alv (0%) Timo Kangaslampi, Otso Karhumäki, Annu Lius, Teemu Maunula ja Jyrki Reinilä

Historia 8 käsittelee monipuolisesti ja innostavasti 8. luokan historian sisältöjä. Suomen osalta Historia 8 kuljettaa opiskelijaa Suomen itsenäistymisestä ja sisällissodasta aina maamme Euroopan unioniin liittymiseen saakka. Historia 8 tuo monipuolisesti esiin myös 1900-luvun maailmanhistorian käännekohtia.

Materiaali tuo esiin niin maailmansotaa edeltäneet tapahtumat Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuin itse toisen maailmansodan ja sen jälkiseuraukset. Myös viimeaikaisia tapahtumia huomioidaan laajasti.

Historia 8 tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia oppia useilla eri tavoilla. Historia 8 tuo aihepiirit esiin havainnollistavasti ja oppilaita innostavasti. Eritasoiset tehtävät tuovat kullekin oppilaalle riittävästi haastetta ja auttavat heitä ymmärtämään ja oppimaan historiaa. Internetin monipuoliset sisällöt on integroitu opittavien asioiden kohdalle luontevasti.