GE1 Maailma muutoksessa (LOPS 2016)

13 € / oppilas Paavo Ikonen, Lotta Laitinen ja Anna Virolainen

Maailma muutoksessa on uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaan tehty kurssi. Se sisältää laadukkaan tekstiosuuden, valmiita tehtäviä ja linkkejä materiaalin ulkopuolelle. Tabletkoulun vuorovaikutteinen alusta mahdollistaa opettajan aktiivisen roolin oppimisen seurannassa ja tukemisessa. Harjoituksissa huomioidaan vahvasti geomedia ja sen analysointi.

Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin ja ihmiskunnan kannalta keskeisiin kysymyksiin: väestönkasvuun, ilmastonmuutokseen, biodiversiteetin heikkenemiseen ja pakolaisuuteen. Käytännönläheisemmin kurssi antaa valmiuksia ja työkaluja tarkastella yhteiskunnallisia sekä ympäristöllisiä ongelmia. Lisäksi se tarjoaa malleja, joilla maailmasta voitaisiin saada kaikille tasa-arvoisempi paikka.

Mitä uutta

Tabletkoulun käyttäminen harjaannuttaa opiskelijat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja tulevaisuuden työtapoihin sekä työelämän jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Tabletkoulu tarjoaa perinteisen kirjamaisen perustekstin lisäksi tarkasti valittuja lähteitä ja linkkejä alkuperäisaineistoihin. Opiskelijat oppivat etsimään tietoa alkulähteiltä. Tekstiä ja harjoituksia elävöittävät videoklipit ja ajatuksia herättävät pohdintatehtävät.

Ominaisuudet

Opettajat voivat muokata aineistoja omannäköisekseen lisäämällä hyviksi havaitsemiaan harjoituksia, linkkejä ja lisämateriaaleja monessa eri muodossa. Opettajan on helppoa seurata opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia kurssin varrella sekä kommentoida ja antaa palautetta jatkuvasti. Osan harjoituksista järjestelmä korjaa automaattisesti. Opettajalla on mahdollisuus toteuttaa kurssi itsensä näköisenä.