Fysiikka 9

8.5 € / oppilas alv (0%) Tuula Havonen, Jenni Hiltunen, Anna Mäntysaari ja Timo Savonen

Fysiikka 9 on uuden opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali, joka mahdollistaa opiskelun uudella ja nykyaikaisella tavalla. Materiaali on toteutettu oppilaan lähtökohdista käsin, ja se mahdollistaa jokaisen oppijan vahvuuksia tukevan opiskelun. Opettajalle materiaali tarjoaa laajat työkalut uuden opetussuunnitelman mukaisen työskentelyn ja arvioinnin toteuttamiseen. Materiaalissa on hyödynnetty sähköisyyden luomia mahdollisuuksia havainnollistaa fysiikan ilmiöitä sekä kannustaa oppilaita yhteistoiminnalliseen työskentelyyn.