FY6 Elektromagnetism (GLP 2016)

13 € / oppilas Leif Ekrem, Lea Linna ja Timo Tynkkynen

Kursen FY6 behandlar ljuset som vågrörelse, magnetiska fenomen, elektromagnetisk induktion, växelströmmar och elektromagnetisk kommunikation.

Kursen ervjuder ett rikligt och mångsidigt utbud av övningsuppgifter. Dessa uppgifter ger en möjlighet till differentiering och de stöder även självstudier. Dessutom beaktas de nya krav som den digitaliserade studentexamen innebär.