FY1 Fysiikka luonnontieteenä (LOPS 2016)

14.5 € / oppilas Timo Tynkkynen

Tabletkoulun FY1-kurssi tarjoaa nykyaikaisen ja innostavan tavan opiskella ja opettaa fysiikkaa tämän päivän nuorille luontevassa oppimisympäristössä. Oppimateriaali hyödyntää monipuolisesti internetin mahdollisuuksia, ja se sisältää mm. videoita, joilla tuetaan luonnonilmiöiden hahmotusta ja opiskelijoiden fysikaalisen ajattelun kehittymistä.

Kokeellinen lähestymistapa on luonnollisesti keskeisessä asemassa, mutta materiaalissa on huomioitu myös mahdollisuus käyttää opiskelijakeskeisiä ja yhteisöllisiä oppimismenetelmiä, käänteistä oppimista tai historiallista lähestymistapaa. Tabletkoulun FY1-kurssin monipuoliset tehtävät tarjoavat sopivaa harjoitusmateriaalia kaikenlaisille opiskelijoille. Harjoitukset sisältävät samanlaisia tehtäviä kuin sähköisessä fysiikan yo-kokeessa tulee olemaan.