FI2 Etik (GLP 2016)

18 € / oppilas Antti Kajas, Tina Kinnunen, Heidi Meltovuo, Clara Nordman, Marja Oilinki, Jani Tiirikainen ja Teemu Toppinen

Kursen i filosofisk etik fortsätter att öppna upp det filosofiska tänkandet med hjälp av tankeexperiment och frågor kopplade till ungdomarnas liv. För att nå filosofins färdighetsmålsättningar betonas det i uppgifterna förutom behärskande av begrepp även att förståelsen och tankeförmågan utvecklas samt vikten av dialog. Strävan är att man ska förstå, tänka och argumentera själv istället för att lära sig utantill.

Den etiska reflektionen kopplas till allt från den ungas egna livsfrågor till etiska teorier, metaetik, viktiga frågor inom den tillämpade etiken samt livsfilosofi. I materialet strävar vi efter ett förståeligt, intressant, betydelsefullt och modernt sätt att närma sig temat även i mer komplicerade frågor. Som stöd för studierna finns det t.ex. videor, Quizlet-kort och länkar till olika nätkällor. Provbanken innehåller mångsidiga uppgifter och stöder övning inför de digitala proven. I den pedagogiska planeringen av kursen har det beaktats att kursen är gemensam för alla. Det finns också extra material för de som är mer intresserade, såsom ett fördjupande avsnitt om metaetik.

Svenska kulturfonden har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!