FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (LOPS 2016)

13 € / oppilas Kaisa-Mari Majamäki, Joonas Martikainen, Marja Oilinki ja Anne Rongas

Filosofian ensimmäisellä uuden opetussuunnitelman mukaisella kurssilla käsitellään sekä yleisiä ajattelun ja argumentoinnin taitoja että erityisesti filosofialle tyypillisiä työtapoja. Monien ajatuskokeiden, havainnollisten harjoitusten ja selkeän perustekstin avulla oppija tutustuu samanaikaisesti filosofian eri osa-alueisiin ja ajattelutapoihin sekä tieteellisen ajattelun luonteeseen.

Kirjan tavoitteena on tuoda mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla filosofia ja sen taitavaan ajatteluun tarjoama apu osaksi maailmankuvaansa rakentavan nuoren elämismaailmaa. Kriittisen oman ajattelun ja ilmaisun kehittymistä tukevat vaihtelevat ja ajattelua aktivoivat työtavat.