ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (LOPS2016)

13 € / oppilas Antti Kajas, Heidi Meltovuo, Marja Oilinki ja Jani Tiirikainen

Tabletkoulun uuden opetussuunnitelman mukainen ET1-kurssi sisältää modernin ja kiinnostavan sisällön lisäksi monipuolisia harjoituksia ja linkkejä. Opiskelija saa aineksia maailmankuvansa rakennukseen ja kriittisen ajattelun taitoihin. Tiedollisesta sisällöstä ja sen tasosta ei ole tingitty, mutta tieto on valikoitu mielekkäästi ja opiskelijalähtöisesti. Sarja antaa hyvät perusvalmiudet ja riittävästi harjoitusta myös elämänkatsomustiedon kirjoittajille. Kirja soveltuu itsenäisille suorittajille, vaikka se sisältää paljon avauksia ryhmäkeskusteluihin ja soveltuu näin myös keskustelukeskeisen oppituntityöskentelyn tueksi.