ENA6 Lifelong Learning (LOPS2016)

14.5 € / oppilas Elina Ihalainen, Marjo Inkala, Minna Niemelä, Anna Puhakka ja Antti Tiger

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työ- ja sosiaalisen elämän taitona. Tutustumme yhdessä tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Opiskelijat pohtivat jatko-opintoja ja tekevät tulevaisuuden suunnitelmia kansainvälisessä kontekstissa. Kurssin aikana käsitellään myös talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.