ENA5 Science and the Future (LOPS 2016)

14.5 € / oppilas Rick Huizinga, Päivi Lyytinen, Liisa Pinta ja Antti Tiger

Kurssilla pohditaan tieteen ja tekniikan suhdetta ihmiseen. Aihepiirien kautta voidaan miettiä, miten teknologia kehittää ihmisyyttä. Miten tiede ja teknologia vaikuttavat ihmisten arkeen? Millaiseksi ympäröivä maailmamme kehittyy tulevaisuudessa?