ENA3 Cultural Phenomena (LOPS 2016)

14.5 € / oppilas Marjo Inkala, Suvi Järvenpää, Anna Puhakka ja Antti Tiger

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa portfoliotyöskentelyn kautta. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia kielellistä tarkkuutta painottaen. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.