ENA2 The Good Life (LOPS 2016)

14.5 € / oppilas Peter Kurronen, Antti Tiger ja Heli Toivonen

ENA2-kurssilla pohditaan eri näkökulmista, millaista on hyvä elämä – sekä ryhmän jäsenenä että yksilönä. Mukana on runsaasti eritasoisia tehtäviä sanaston laajentamiseen ja suullisen kielitaidon aktivoimiseen. Kirjoittamista harjoitellaan pienten kirjoitustehtävien ja ohjatun ainekirjoituksen avulla.