ENA1 The World and I (LOPS2016)

14.5 € / oppilas Marjo Inkala, Anna Puhakka ja Antti Tiger

ENA1-kurssin autenttiset, ajankohtaiset ja hauskat materiaalit auttavat vahvistamaan perusrakenteiden hallintaa ja laajentamaan sanastoa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, persoonallisuuden kehittymiseen, ihmissuhteisiin ja juuriin. Kurssilla kartoitetaan kielitaitoa ja tarpeita, kehitetään opiskelutaitoja ja asetetaan tavoitteita omille englannin opinnoille.