EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (LOPS 2016)

13 € / oppilas Jaana Kanninen, Enrique Lucena Torres, Cristina Maillo Pegot ja Susanna Törnström

Kuvitus: Anu Törmä

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia hyödyntäen, mihin Tabletkoulun sähköinen alusta antaa monia mahdollisuuksia: keskustelualue, pari- ja ryhmätyöt, sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisessa, videoiden ja audioiden tulkinta sekä niiden tuottaminen itse ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.