EAB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus (LOPS 2016)

13 € / oppilas

Jaana Kanninen, Enrique Lucena Torres, Cristina Maíllo Pegot ja Susanna Törnström

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia hyödyntäen, mihin Tabletkoulun sähköinen alusta antaa monia mahdollisuuksia: keskustelualue, pari- ja ryhmätyöt, sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisessa, videoiden ja audioiden tulkinta sekä niiden tuottaminen itse ovat hyviä esimerkkejä tästä. Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.