EAB36 Kulttuuri ja mediat (LOPS 2016)

13 € / oppilas Jaana Kanninen, Enrique Lucena Torres, Cristina Maillo Pegot ja Susanna Törnström

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa eri viestintäkanavia hyödyntäen, mihin Tabletkoulun sähköinen alusta antaa monia mahdollisuuksia. Kurssin aikana tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.