EAB34 Monenlaista elämää (LOPS 2016)

13 € / oppilas Jaana Kanninen, Enrique Lucena Torres, Cristina Maillo Pegot, Marika Roos ja Susanna Törnström

Kuvitus: Mitja Sirola

Kurssilla EAB34 kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa ja harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää mm. kirjoittamalla omaa blogia. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan eri viestintäkanavia hyödyntäen, mihin Tabletkoulun sähköinen alusta antaa monia mahdollisuuksia: keskustelualue, pari- ja ryhmätyöt, sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisessa, videoiden ja audioiden tulkinta sekä niiden tuottaminen itse ovat hyviä esimerkkejä tästä.