EAB33 Elämän tärkeitä asioita (LOPS 2016)

13 € / oppilas Jaana Kanninen, Cristina Maillo Pegot, Marika Roos ja Susanna Törnström

Kuvitus: Jenny Mujunen

EAB33 Elämän tärkeitä asioita -oppimateriaalin aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kielen perusrakenteiden tuntemusta laajennetaan. Erityisesti painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan eri viestintäkanavia hyödyntäen, mihin Tabletkoulun sähköinen alusta antaa monia mahdollisuuksia: keskustelualue, pari- ja ryhmätyöt, sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisessa, videoiden ja audioiden tulkinta sekä niiden tuottaminen itse ovat hyviä esimerkkejä tästä.