EAB32 Matkalla maailmassa (LOPS 2016)

13 € / oppilas Jaana Kanninen, Cristina Maillo Pegot, Minna Malmi, Marika Roos ja Susanna Törnström

Kuvitus: Jenny Mujunen

Tämän kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Tavoitteena on oppia selviytymään erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten käytettäessä erilaisia palveluita. Tavoitteena on myös oppia kertomaan laajemmin itsestä, omasta perheestä ja asuinpaikasta. Erityisesti harjoitellaan matkustamiseen liittyviä sosiaalisia tilanteita. Aihekokonaisuutena on ”kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus”. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.