BI4 Ihmisen biologia (LOPS 2016)

13 € / oppilas Sakari Kannisto, Päivi Mattila ja Leena Mäkelä

Kuvitus: Sampsa Rydman ja Mikael Heikkanen

BI4-kurssilla tutustutaan ihmiselimistön ihmeisiin. Ihminen on geenien ja elinympäristön sekä omien elintapojensa muovaama kokonaisuus. Ihminen koostuu soluista ja kudoksista, elimistä ja elimistöistä, jotka hoitavat omia tehtäviään. Silti ihminen on kokonaisuus ja enemmän kuin elintoimintojensa summa. Toisaalta ihmisen terveys ja hyvinvointi sekä elämänkaaren aikana tapahtuvat muutokset perustuvat elimistön biologisiin toimintoihin.

Kurssimateriaalissa on runsaasti erilaisia tehtäviä, joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Harjoituksissa testataan niin käsitteistön osaamista, rakenteiden ja ilmiöiden tunnistamista kuin itsenäistä tiedonhakua, tiedon soveltamista ja rakentamista sekä lähdekritiikkiä. Useimmat tehtävistä sopivat myös pareittain tai ryhmissä toteutettaviksi. Materiaali sisältää myös ohjeita erilaisten tutkimusten suorittamiseksi.

Kurssin arviointia varten on koetehtäväpankki. Siinä on runsaasti vaihtoehtoisia tehtäviä kurssin loppukoetta varten. Olemme myös suunnitelleet välikoetehtävät, joita voi käyttää jokaisen isomman aihekokonaisuuden jälkeen, joko harjoituksina loppukoetta varten tai loppukokeen sijasta.