Äidinkieli ja kirjallisuus 3

8.5 € / oppilas alv (0%) Sami Ehrling, Anna Kylliäinen, Annu Lius, Noora Malkavaara ja Laura Uuspelto

 

Kuvitus: Mitja Sirola

Äidinkieli ja kirjallisuus 3 on toiminnallinen ja oppilasta aktivoiva oppimateriaali. Videot, linkit, interaktiiviset kuvat ja äänitteet tekevät oppimisesta elämyksellistä ja innostavaa.

Oppimateriaali noudattaa uuden opetussuunnitelman painotuksia ja kehittää tulevaisuudessa tärkeiden taitojen kehittymistä. Opetettavat asiat linkitetään ympäröivään maailmaan ja yhteyksiä luodaan eri oppiaineisiin. Oppimateriaali on oppijalähtöinen ja tukee yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista. Monipuoliset tehtävät ja vaihtoehtoiset tarinatekstit tekevät eriyttämisestä helppoa. Tietoa rakennetaan yhdessä: luvuissa on paljon aineksia keskusteluun ja oppilaan omaan pohdintaan. Tehtävät soveltuvat tehtäviksi pari- ja ryhmätöinä, ja siihen myös kannustetaan. Tehtävissä on paljon myös leikkejä ja draamaharjoituksia.

Tiedonhaun ja tiedon rakentamisen taidot näkyvät vahvasti materiaalissa: tiedon etsimisen, soveltamisen, arvioinnin ja muille esittämisen tehtäviä on tasaisesti läpi koko materiaalin. Oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuksia ja välineitä kielen tutkimiseen. Kielitieto kytketään funktionaalisesti kielenkäyttöön.

Oppimateriaali tukee myös monilukutaidon kehittymistä. Oppilas pääsee tutkimaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä laajan tekstikäsityksen mukaisesti. Oppimateriaalissa hyödynnetään ja laajennetaan oppilaan omaa tekstimaailmaa. Myös linkit autenttisiin teksteihin tekevät tekevät oppimisesta kiinnostavaa. Oppimateriaali myös kannustaa lukemaan ja etsimään elämyksiä kirjallisuudesta ja teatterista. Mielikuvitusta ja luovuutta ruokitaan ja oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään. Jokaisessa jaksossa on myös tarina, jossa oppimateriaalin hahmot Pipsa, Helmi, Karo ja Robert seikkailevat Tablettilassa. Tarinoiden avulla harjoitellaan myös lukemisen strategioita ja metataitoja.

Oppimateriaali harjaannuttaa itsearviointiin. Jokaisessa luvussa nostetaan esiin sen keskeiset tieto- ja taitotavoitteet ikätasolle sopivasti. Jaksojen lopussa on aina Kertaan ja arvioin -luku, jossa oppilas pääsee arvioimaan osaamistaan. Näin oppilaalle tulee tutuksi oman oppimisen reflektointi ja aktiivinen seuraaminen.