”Omien oppimisen taitojen kehittämisen kannalta on hedelmällistä kuulla vertaistensa laatimia vastauksia. Myös ”hiljaiset” pääsevät ääneen sähköisessä oppimisympäristössä. Näin hedelmällistä keskustelua ei perinteisillä työkirjoilla olisi saanut aikaan mitenkään, sillä niissä vastauksista ei kerry pisteitä eikä suoritustieto kerry yhteen paikkaan. Pisteiden kertyminen tuo opiskelussa etenemisen oppilaalle näkyväksi. Osaamismerkit tulevat sitten vielä bonuksena…”

“Tabletkoulu on helpottanut huomattavasti opettajan arkeani. Elän keskellä niin sanottuja ruuhkavuosia, ja muun muassa lasteni harrastukset vievät ison osan vapaa-ajastani. Pystyn kätevästi esimerkiksi tabletilla tarkastelemaan opetussisältöjä, valitsemaan harjoituksia ja suunnittelemaan seuraavan päivän ohjelmaa paikasta riippumatta.  Tabletkoulu on tarjonnut minulle myös mahdollisuuden seurata oppilaideni suorituksia missä ja milloin tahansa. Enää ei tarvitse keräillä vihkoja ja kantaa huonoa omaatuntoa siitä, että tänäänkin jäi yksi vihkopino odottamaan tarkistamista työpöydälleni.”

“Tabletkoulussa kaikki suorituspisteet kertyvät myös oppilaan nähtäväksi, mikä tuo oppimiseen pelillisyyttä. Pelillisyys motivoi selvästi luokkani poikia tekemään tehtävät huolellisemmin, ja erityisesti lisäpuurtamisesta kertyvät pokaalit innostavat tekemään myös muita kuin opettajan vaatimia tehtäviä.”

“Olen yllättynyt, miten fiksuja kommentteja oppilaani ovat kirjoittaneet muutamiin melko haastaviinkin keskusteluihin, joita olen aloittanut uuden kappaleen alussa keskustelutoiminnolla. Harva on aikaisemmin uskaltanut osallistua suullisesti keskusteluihin, mutta nyt olen saanut lähes kaikki mukaan.”

“Kuulisittepa ja näkisittepä, millä tarmolla, touhulla ja metelillä 34 teiniä opiskelee seksuaaliterveyttä parhaillaan Tabletkoulun Terveystiedon kurssin avustuksella sinne tekemäni tehtävän avulla. Itseohjautuvasti, innostuneesti, ulkopuolisia lähteitä käyttäen, keskustellen, kirjoittaen ja oppien.”

“Tärkeää on se, että Tabletkoulun materiaalien kanssa ope voi edetä itselleen sopivaa vauhtia. Kaikkia tarjolla olevia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia ei ole pakko heti käyttää. Omassa digiloikkimisessaan voi tarvittaessa edetä hyvinkin pienin askelin, kun tukena on Tabletkoulu.”

“Tein kokeen YTL:n kurssikoejärjestelmässä Abitissa ja toin sitten pisteet Tabletkoulun kurssin tietoihin. Ne opiskelijat, joilla Tabletkoulussa harjoitusten edistymispalkki oli vihreällä, olivat saaneet järjestään 6 pistettä Abitissa. Sen sijaan Abitissa 3–4 pistettä saaneilla edistymispalkki oli keltaisella. Opiskelijat, joilla oli palkki punaisella, olivat saaneet yleensä 2 pistettä. Olen kertonut tämän opiskelijoille moneen kertaan tämän kurssin aikana: kun tekee töitä ja tehtäviä, pärjää myös kokeessa. Omaa edistymistään on Tabletkoulussa todella helppo seurata!”

“Tabletkoulun materiaali on ollut minulle kuin lottovoitto. Perinteisen paperikirjan avulla oppimistapahtumaa on kovin vaikea kääntää asetelmaan, jossa opiskelija itse toimii aktiivisena tiedon hakijana ja prosessoijana.”

“Tabletkoulun kirja antaa minulle jatkuvaa palautetta harjoitusten vastausten muodossa siitä, miten opiskelijat ovat oppineet. Pystyn näin välittömästi reagoimaan ja korjaamaan virhekäsityksiä, joita omassa oppiaineessani fysiikassa usein monen ilmiön kohdalla ilmenee.”

“Usein kuvitellaan, että sähköiset oppimateriaalit ovat vaikeita käyttää. Niinhän ne usein ovatkin, mutta Tabletkoulu on naurettavan helppo ja sen käytön oppii muutamassa minuutissa.”

“Erityisluokanopettajan näkökulmasta katsottuna Tabletkoulun materiaalit ovat olleet erittäin positiivinen tuttavuus. Kappaleet on pilkottu kiitettävän pieniin kokonaisuuksiin, joten muutoin hieman vaikeammin ymmärrettävät asiat on nyt helpompi opiskella. Tabletkoulu on helppokäyttöinen ja mahdollistaa monipuolisten ja oppilaan oman tason mukaisten tehtävien luomisen myös itse. Nuo tehtävät voi myös kohdistaa yksilöllisesti tietyille oppilaille. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka tekevät Tabletkoulusta minulle hyvän työkalun.”

“Tabletkoulun oppimateriaali on muuttanut oppitunteja monella tavalla. Hyvin suunniteltu materiaali tekee helpommaksi muuttaa oppituntien rakennetta siihen suuntaan, että opiskelijat ovat aktiivisempia. Kun olen mielessäni muutenkin pyöritellyt ajatuksia käänteisestä opetuksesta, oppimateriaalin tehtävät auttavat sen toteuttamisessa. Ne mahdollistavat hallitun ja ohjatun tavan käsitellä jotakin kokonaisuutta ja lisätä siihen yhteisöllisiä ja yksilöllisiä työtapoja. Teksti on selkeää, ja linkit tukevat ymmärryksen syntyä ja ovat lisäksi kiinnostavia.”

“Tiedonhaun ja sovellusten käytön taitoja on luontevaa harjoitella, kun työtapoja voi itse valita. Koskaan en ole oppinut tuntemaan yhtä hyvin kaikkien opiskelijoideni ajattelua ja nähnyt heidän luovuuttaan yhtä selkeästi! Tänäänkin luin esimerkiksi opiskelijan Google-runon aikuisuudesta ja näin kuvakollaasin omasta motivaatiosta.”

“Hyvinkään yhteiskoulun 10 lk. vuosimallia 2015–2016 aloitti uskonnon kurssin opiskelun Tabletkoulussa helmikuussa 2016. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Tehtävät ovat monipuolisia, niitä on riittävästi ja oppilaiden etenemisen seuranta on helppoa. Yksilöllistäminen on myös vaivatonta.”

“Opettajan rooli muuttui kertaheitolla järkevään suuntaan: tiedon kaatajasta tietojen ja taitojen tiellä ohjaajaksi. Myöskin arviointityökalut ovat hyviä ja vastaavat varmasti uusiin arvioinnin tarpeisiin. Oppilaat pitävät siitä, että he saavat edetä asioissa omaan tahtiin. Spontaaneja keskustelujakin tehtävien aiheista syntyy.”

“Odotamme jo kovasti kevään viimeistä jaksoa, jolloin syöksymme yhteiskuntaopin saloihin Tabletkoulun avulla. Kokeilkaa rohkeasti, yllätytte positiivisesti!”

“Tabletkoulun Ena1-materiaalissa minua miellyttää erityisesti tekstilähtöisyys. Kielioppitehtävät on sijoiteltu tekstien yhteyteen. Nettisanakirjojen avulla opiskelija laatii itselleen oman sanaston vaikkapa muistiinpanoihin ja mikä parasta päivittää sitä kurssin aikana. Kielioppi ja sanasto eivät olekaan suurin asia lukion englannin opiskelussa vaan osa kieltä ilman mielikuvaa kymmenistä sivuista ulkoa opeteltavia listoja kirjan lopussa.”

“Tabletkoulun Ena1-kurssilla yksi parhaista asioista on eriyttämisen helppous. Koko ryhmä työskentelee saman tekstin parissa mutta kukin tekee oman tasoisiaan asioita ilman että opettaja kantaa mukanaan kasseittain lisämateriaalia. Erityisesti kuullunymmärtämisharjoittelu on Tabletkoulussa tuotu 2010-luvulle. Opiskelijat kuuntelevat samaa tehtävää tauottaen ja kuunnellen tekstiä uudelleen omien tarpeidensa mukaan. Kukaan ei pitkästy ja innostus säilyy.”

“Yksilöllinen eteneminen on myös sisäänrakennettu Tabletkoulun kurssiin. Sekä opettaja että opiskelija voivat helposti päivittää materiaalia lisäämällä ajankohtaisia linkkejä. Materiaali elää ajassa eikä lisämateriaali joudu hukkaan kun kaikki on sähköisenä ”vain hiiren klikkauksen päässä”: kielioppi, sanasto, videot, jopa tulostaminen.”

Tutustuin Tabletkoulun materiaaliin Educa-messuilla tammikuussa 2016. Uskaltauduin sen jälkeen kokeilemaan Tabletkoulun uskonnon UE1- ja psykologian PS2-kursseja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.”

“Ensivaikutelmaani TK:n materiaalista kuvailisin sanoilla käyttäjäystävällisyys, mukautumiskykyisyys ja oppijalähtöisyys. Kokeilua aloittaessani toivoin, että Tabletkoulun kurssien pedagogiset ratkaisut auttaisivat pitämään oppijalähtöisyyden mielessäni. Minua kiinnosti myös havainnoida, lisäisikö omatahtisempi tehtävien tekeminen opiskelijoiden sisäistä motivaatiota.”

“Tabletkoulussa kurssit oli rakennettu siten, että opiskelija ymmärsi jatkuvan näytön ja jatkuvan arvioinnin niin tehtäviä tehdessään kuin palautteita, pisteitä ja badgejä tutkiessaan tai viimeistään katsoessaan yhteenvetoa suorituksistaan. Opiskelijat eivät myöskään passivoituneet, päinvastoin: ihmetyksekseni huomasin ilmoittavani heille välitunnin alkamisesta ja tunnin loppumisesta. Opiskelijat myös keskustelivat spontaanisti tehtävien herättämistä ajatuksista toistensa kanssa. Temperamentiltaan ujojen ja sosiaalisesti estyneiden opiskelijoiden aktiivisuuden arviointi helpottui, koska heille tiedon tuottaminen ja jakaminen kirjallisesti oli helpompaa kuin suullinen aktiivisuus.”

“Kokeilun perusteella pidän uudesta roolistani tiedon tuottamisen ja jakamisen kätilönä. Digikirjan käyttö mahdollistaa monipuolisten opetusmenetelmien käytön ja helpottaa jatkuvan arvioinnin toteuttamista uuden opetussuunnitelman hengessä.”

”Aloitin tänä syksynä 60 ykkösen kanssa Tabletkoulun ENA1-kurssin. Ainoastaan kolme opiskelijaa kaipaili paperista kirjaa. Kaikki muut suorastaan rakastivat tekstejä. Opiskelijat pitivät niitä mielenkiintoisina ja ajankohtaisina. Tehtäviä oli heidän mielestään kiva tehdä, ja Tabletkoulun alustaa oli helppo ja mukava käyttää.”

“Jatkamme siis niin kakkosilla kuin ykkösilläkin Tabletkoulun materiaaleilla. Ei ole mitään mahdollisuutta, että palaisimme enää paperikirjoihin. Ilolla kannustan myös kollegoitani siirtymään Tabletkoulun pariin.”

“Täytyy sanoa, että kirjantekijät ovat onnistuneet työssään poikkeuksellisen hienosti. Olen suorastaan hämmentynyt, sillä jokainen teksti on niin mielenkiintoinen ja tehtävät ovat innostavia ja laadukkaita. Kiitos mahtavasta oppimateriaalista!”

“Ilmiöpohjaisuus on tulevaisuuden kuuma juttu opetuksessa. Tabletkoulun teemat auttavat ymmärtämään arkipäivän asioita, syitä ja seurauksia eli juuri niitä ilmiöitä. Kaikki luultavasti tietävät, että maito tulee lehmästä. Se, miten maito ilmestyy omaan jääkaappiin, onkin jo toinen juttu. Lähikauppa-teemassa yhdessä oppilaiden kanssa kuljetun Maidon matkan jälkeen ihmettelen, miksen ole tehnyt tätä matkaa aikaisemmin!”

“Ilmiöpohjaisuuden lisäksi OPS 2016 on muutenkin otettu sujuvasti huomioon Tabletkoulussa. Kotikaupunkini uuden OPSin arviointiryhmässä itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin toteuttamisen parissa painiskelleena voin levollisin mielin todeta, että Tabletkoulussa nämäkin on helppo toteuttaa.”