Tabletkoulun juuri julkaistu Ruotsi 6: Tillsammans i Norden on innostava oppimateriaali 6. luokalta alkavan B-ruotsin opiskeluun. Oppimateriaali rohkaisee oppilasta havainnoimaan ruotsin kieltä ja käyttämään sitä erilaisissa arjen viestinnällisissä tilanteissa. Materiaali sisältääkin runsaasti suullisia ja toiminnallisia harjoituksia.

Ruotsi 6: Tillsammans i Norden huomioi monikanavaisuuden ja monilukutaidon: se sisältää runsaasti audio- ja videomateriaalia sekä erilaisia kirjoitettuja tekstejä, jotka ovat lähellä oppilaan omaa elämää.

Lue lisää.

Jos sinulla on opettajan tunnukset Tabletkouluun, pääset tutustumaan materiaaliin Tabletkoulussa kokonaisuudessaan täällä.