Olen käyttänyt Tabletkoulua nyt kolme lukuvuotta oppiaineissani psykologiassa ja uskonnossa. Ajauduin käyttäjäksi oikeastaan sattumalta: eläkkeelle siirtyvä edeltäjäni oli valinnut seuraavan lukuvuoden oppimateriaalit puolestani. Uuden työpaikan ja juuri voimaan tulleen opetussuunnitelman lisäksi minun oli samaan aikaan otettava haltuun ensimmäistä kertaa siis myös sähköinen oppimisympäristö.

Lukuvuoden alkaessa sekä minä että juuri lukion aloittaneet opiskelijat olimmekin varmasti yhtä hämillämme Tabletkoulusta psykologian ensimmäisellä kurssilla. Tein alussa todennäköisesti suurimman osan “virheistä“, jotka opettaja vain voi TK:n kanssa tehdä. Aktivoin liikaa tehtäviä (opiskelijat uupuivat tekemisestä ja ope tarkistamisesta) ja määrittelin arvioinnin perusteeksi tehtävistä saatujen pisteiden sijasta tehtyjen tehtävien määrän (jolloin osa kuittasi tehtävät tehdyksi vain sekavalla merkkijonolla). En myöskään ymmärtänyt muuttaa vaativampien tehtävien pistemääriä suuremmiksi (kyllä/ei-monivalintatehtävästä sai saman verran pisteitä kuin esseevastauksesta). Alku aina hankalaa!

Näiden vuosien aikana olen kuitenkin oppinut käyttämään Tabletkoulua tehokkaasti ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Tehtäviä annan sopivasti ja olen luonut niiden tekemiseen liittyvän pisteytyskriteeristön, josta on tullut vakiokalustoa kaikkien kurssien arvioinnissa. Tämä on sitouttanut opiskelijoita tekemään tehtäviä ja seuraamaan omaa edistymistään aktiivisesti.

Samat opiskelijat, jotka olivat syksyllä 2016 uuden äärellä Tabletkoulun kanssa, kirjoittivat tänä keväänä ylioppilaiksi. Tänään saapuneita tuloksia oli ilo katsella: joukossa oli useita itsensä ylittäjiä, osa jopa kirkkaasti suhteessa kurssiarvosanoihinsa. Psykologian kirjoittajien keskiarvo oli M – paras koko tähänastisen urani aikana. Menestyksen syitä kunkin kokelaan kohdalla on luonnollisesti vaikea erotella, mutta opiskelijoiden antamien palautteiden perusteella väittäisin, että laadukkaalla oppimateriaalilla on ollut asiaan merkittävä vaikutus.

Markus Pekkala
Psykologian ja uskonnon lehtori
Pirkkalan yhteislukio