Tabletkoulun lukion fysiikan kurssi, FY6 Sähkömagnetismi, on julkaistu!

Kurssilla käsitellään valoa aaltoliikkeenä, magneettisia ilmiöitä, sähkömagneettista induktiota, vaihtovirtaa ja sähkömagneettista viestintää. Runsaasti kuvitettu ja videoin ja animaatioin havainnollistettu sisältö sekä monipuoliset harjoitustehtävät mahdollistavat eriyttämisen ja tukevat hyvin myös itsenäistä opiskelua. Lisäksi niissä on huomioitu sähköisen ylioppilaskokeen mukanaan tuomat vaatimukset.

Lue lisää!

Jos sinulla on opettajan tunnukset Tabletkouluun, pääset tutustumaan materiaaliin Tabletkoulussa kokonaisuudessaan täällä.