Omasta lukioajastani on vierähtänyt kymmenen vuotta. Tuolloin elettiin irtomonisteiden, ahtaiden ATK-luokkien, painavien koulureppujen, piirtoheittimien ja opettajajohtoisen opetuksen kulta-aikaa. Tableteista, TVT-opetuksesta, sähköisistä oppikirjoista tai tietokoneista ylioppilaskirjoituksissa ei ollut oman lukiotaipaleeni alussa vielä tietoakaan. Kuinka paljon lukiomaailma on ehtinyt muuttua kymmenessä vuodessa ja miten Tabletkoulu on uudistamassa koulumaailmaa, siitä kävin ottamassa selvää Helsingin medialukiossa.

Helsingin medialukio on yksi 84:stä lukiosta, joissa Tabletkoulun kursseja on käytössä. Haastattelin neljää koulun oppilasta. Heinin, Leevin, Olivian ja Heikin mielestä Tabletkoulun kursseista on jäänyt pelkästään hyvä fiilis. Oppilaat pitivät Tabletkoulun parhaina puolina muun muassa monipuolisuutta, helppokäyttöisyyttä sekä mielenkiintoisia tehtäviä. Tabletkoulu myös keventää lukiolaisen koulureppua: ”Kaikki kulkee samassa paikassa kätevästi mukana, muistiinpanot, tehtävät ja itse materiaali”.

Tabletkoulun materiaaleissa on hyödynnetty laajasti Internetin avaamia mahdollisuuksia. ”Tietoa voi verrata, ja linkkejä on tarjolla hyvin.” Valmiiksi tarjottujen linkkien ja lisämateriaalin lisäksi oppilaita kannustetaan itsenäiseen tiedonhakuun ja tiedon kriittiseen tulkintaan. ”Tässä oppii tiedonhakua ja voi luottaa siihen, että tieto on todella ajankohtaista ja ajan tasalla. Tavallisissa oppikirjoissa kun on aina välillä vanhentunutta tietoa.” Internet-linkkien lisäksi eri oppiaineiden välille luodut linkitykset tukevat ilmiöpohjaista oppimista.

Lukio elää vahvaa murroskautta. Tieto- ja viestintäteknologian sekä verkkopohjaisten oppimisympäristöjen käyttö tulee tulevaisuudessa osaksi jokaisen lukiolaisen arkea. Oppilaat ovat ottaneet Tabletkoulun ja uudenlaisen tavan oppia vastaan innostuneesti. Mutta kestääkö innostus aikaa, vai hälveneekö se tulevaisuudessa? ”Uskon, että kestää. Tässä on se hyvä puoli, että materiaalia ja tehtäviä voi nopeasti päivittää, vaihtaa ja tehdä entistä mielenkiintoisemmaksi.” Oppilaat toivoivat, että oppimateriaalien sähköistymisen myötä oppiminen ei jatkossa ole vain ja ainoastaan ruudun tuijottelua vaan mukaansatempaavaa, aktiivista ja vuorovaikutteista. Tabletkoulun keskustelutehtävät, pari- ja ryhmäharjoitukset, keskusteluosio sekä nopea palaute vastaavat oppilaiden toiveisiin. Tehtäviä voidaan tehdä luokkahuoneessa tai sen ulkopuolella, ilman laitetta tai laitteen kanssa.

Oppilaiden puheista nousi esille myös opettajien innostus ja sen tärkeys. Opettajien on elettävä ajan hermolla ja osattava päivittää ja kehittää omaa opetustaan. Vanhoihin maneereihin ja kaavoihin ei pidä kangistua. Oppilaiden mielestä innostava opettaja saa innostuksen tarttumaan helposti myös oppilaisiin. Haluankin haastaa opettajat ja oppilaat tutustumaan Tabletkouluun. Jo yli kahden tuhannen Tabletkoulun käyttäjän tapaan kokeilkaa, uudistukaa, innostukaa ja ihastukaa rohkeasti.

Lotta Laitinen

Kirjoittaja on Tabletkoulun assistentti ja kirjailija,

maantieteen ja biologian opettaja.